Публикации

13.07.2017

Карты, деньги, два ствола

http://forum.vashdom.ru Андрей Медведев Победу на будущих президентских выборах в Кыргызстане определят деньги, внешний фактор и административный ресурс. Такой вывод позволяет сделать опрос экспертов, непосредственно вовлеченных в выборный процесс. Причем именно в такой последовательности, по мере убывания степени влияния перечисленных «составляющих


Актуально

30.06.2017

Столкновение интересов Ирана, России, Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене

http://inosmi.ru Йеменский кризис Спустя более 800 дней операции «Буря решимости», которую возглавляет Королевство Саудовская Аравия (КСА), для возвращения президента Хади, Эр-Рияд не может решить йеменский кризис ни политическим, ни военным путём из-за столкновения интересов некоторых членов коалиции в этой кампании

Обзор СМИ по конференции «Присоединение Бессарабии к России в свете многовекового молдавско-российско-украинского сотрудничества».

05.04.2012
Рубрики:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

relaţiile moldo-ruso-ucrainene politice, spirituale şi culturale din secolele XV-XXI, precum şi raporturile acestor popoare cu ţările din Europa de Sud-Est.

 http://www.newsmoldova.md/anunturi/20120402/191174423.html

Ambasadorul FR – Popoarele rus, moldovenesc şi ucrainean sînt legate prin destine istorice indisolubile

18:28 02.04.2012

CHIŞINĂU, 2 apr – Novosti-Moldova. Popoarele Rusiei, Moldovei şi Ucrainei sînt legate prin strînse raporturi multiseculare, care însumează o experienţă inestimabilă şi constituie baza pentru dezvoltarea în continuare a relaţiilor interculturale, a declarat luni în cadrul inaugurării în capitală a Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Alipirea Basarabiei la Rusia în contextul relaţiilor multiseculare moldo-ruso-ucrainene» Ambasadorul Rusiei în RM Valerii Kuzmin, a comunicat corespondentul agenţiei Novosti-Moldova de la eveniment.

„Să sperăm că aceasta bogăţie nu se va irosi în lucruri mărunte”, — a spus diplomatul. Kuzmin a apreciat pozitiv decizia de a crea o comisie comună ştiinţifică moldo-rusă pentru elaborarea unui punct comun de vedere asupra evenimentelor istorice, specificînd totodată că „ţările noastre au toate şansele să obţină succes în această direcţie”.

„Pentru nimeni nu este un secret că probleme mai stringente despre evenimentele epocilor trecute Rusia le are nu cu Moldova, ci, spre exemplu, cu Polonia şi Turcia. În această direcţie însă părţile s-au dovedit a fi în stare să ajungă la un numitor comun, ceea ce demonstrează că dialogul cu Moldova are toate şansele să fie mai eficient”, — a specificat Kuzmin.

„Trebuie să menţionăm că poporul Moldovei a fost un aliat activ al Rusiei în războiul cu Napoleon”, — a menţionat Ambasadorul.

Diplomatul rus a specificat că „necesitatea înlăturării problemelor litigioase în relaţiile dintre Moldova şi Rusia este un reper, spre care trebuie orientate mari eforturi, menţinînd totodată iniţiativele benefice în raporturile dintre ambele ţări şi popoare”.

La Conferinţa internaţională, consacrată aniversării a 200 de ani de la semnarea Tratatului de la Bucureşti, în conformitate cu care Moldova de Est a fost alipită la Rusia, participă cunoscuţi savanţi, istorici din Moldova, Rusia, Ucraina, Bulgaria, reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat în RM, experţi în domeniu, membri ai ONG, jurnalişti, studenţi, masteranzi şi aspiranţi. Timp de patru zile ei vor examina jaloanele istorice principale ale relaţiilor trilaterale politice, spirituale şi culturale dintre Moldova, Rusia şi Ucraina şi impactul lor asupra raporturilor cu popoarele din Europa de Sud-Est.

 http://www.newsmoldova.md/society/20120402/191178038.html

Vasile Stati – Cei mai buni istorici români niciodată n-au considerat Basarabia parte a ţării lor

©  Новости-Молдова

14:57 02.04.2012

CHIŞINĂU, 2 apr – Novosti-Moldova. Cei mai competenţi specialişti români în domeniul istoriei, cunoscînd bine problema basarabeană, niciodată n-au considerat Moldova de Est parte a României, a declarat luni în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Alipirea Basarabiei la Rusia în contextul relaţiilor multiseculare moldo-ruso-ucrainene», care are loc în capitala RM, cunoscutul savant moldovean Vasile Stati, a transmis corespondentul agenţiei.

În particular, Stati a citat drept exemplu opinia celui mai eminent savant român de la începutul secolului XX Nicolae Iorga, care a menţionat că „România niciodată n-a avut dreptul la Basarabia”.

„Încă în anul 1912 Iorga menţiona că „noi nu trebuie să regretăm ceea ce s-a întîmplat în anul 1812, cînd Moldova de Est a trecut la Rusia… Noi – poporul român, care la momentul alipirii Basarabiei la Rusia încă nu existam… Mai mult decît atît, în anul 1812 despre apariţia României încă nimeni nu putea să presupună”, — a spus Stati.

Istoricul moldovean a menţionat că „în secolele XVII-XIX în rîndurile armatei ruse au luptat numeroşi originari din Moldova, mulţi dintre care au adus glorie armelor ruseşti, inclusiv în războaiele ruso-turce şi în războiul cu Napoleon”.

„Trebuie menţionat că Moldova de Est a existat în contextul Imperiului Rus încă cîteva decenii pînă la anul 1812. Războaiele ruso-turce au contribuit la consolidarea comunicării moldovenilor şi ruşilor. Iorga menţionează că, aflîndu-se sub protecţia Rusiei încă în jumătatea a doua a secolului XVIII, tot principatul moldovenesc trăia în direcţia gîndirii europene avansate. Istoricul român dă de asemenea de înţeles că în perioada nominalizată boierii moldoveni s-au adresat de nenumărate ori la Petersburg, solicitînd să primească principatul în componenţa imperiului şi considerau lupta Rusiei cu Imperiul Otoman nu altceva decît bătălia binelui cu răul”, — a specificat Stati.

El a adăugat de asemenea că „Moldova de Vest, continuînd să rămînă după anul 1812 colonie turcească, se deosebea vizibil spre rău de Basarabia la indicii social-economici şi diferenţa în această direcţie devenea tot mai vizibilă cu fiece an”.

„În anul 1923 cunoscutul ideolog al românismului şi omul de stat Onisifor Ghibu, discutînd cu locuitorii Basarabiei, menţiona cu uimire că după trecerea a cinci ani de la ocupaţia ţinutului de către Bucureşti, moldovenii estici mai sperau în „reîntoarcerea vechiului şi bunului ţar rus”, nedorind să se împace cu regimul român”, — a conchis Stati.

 http://www.newsmoldova.md/file_de_istorie/20120402/191176597.html

Lucinschi – Istoria nu trebuie să fie mărul discordiei

12:35 02.04.2012

CHIŞINĂU, 2 apr – Novosti-Moldova. Istoria nu trebuie să fie mărul discordiei, a declarat luni la inaugurarea în capitala RM/p a Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Alipirea Basarabiei la Rusia în contextul relaţiilor multiseculare moldo-ruso-ucrainene» al doilea Preşedinte al Moldovei Petru Lucinо сомнения в том, что система ПРО направлена против России. Страны-изгои, как бы ни пыталась администрация США доказать, что они представляют реальную опасность, не могут создать ни современное ядерное оружие, ни носители, необходимые для доставки заряда. Главная цель данного проекта – обесценить ядерный потенциал России. Понятно, что в ближайшие годы реализовать эту цель не удастся, но с течением времени, по мере совершенствования средств противоракетной обороны, решение этой задачи будет становиться все более реальным. В этой связи можно выделить еще одну цель этого американского проекта: создать организационные предпосылки для выделения средств на перспективные военные исследования, призванные обеспечить США единоличное военно-политическое доминирование./pp style=»text-align: justify;»schi.

„Evenimentele, care s-au produs în trecut şi au fost de turnură în viaţa strămoşilor noştri, cum este, spre exemplu, semnarea Tratatului de Pace de la Bucureşti în anul 1812, nu pot influenţa univoc asupra viitoarelor procese. Pretutindeni există atît laturi creative, cît şi distructive. Spre regret, este foarte greu de a reflecta faptele istorice plenar şi obiectiv”, — a specificat Lucinschi.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42